Кабинет по диагностична и операционна лапоскопия

Какво представлява дадената интервенция?

Това е минимално инвазивна операция, при която посредством въвеждането на оптична система с осветително тяло в коремната кухина става възможно оглеждането на органите в малкият таз (матка, маточни тръби и яйчници) и коремната кухина (тънки и дебели черва, черен дроб, стомах, слезка). Използва се както за диагноза, така и за хирургично лечение на редица патологични състояния засягащи женските полови органи. В сравнение с отворените оперативни интервенции, при които се отваря корема, възстановителният период след осъществяването на лапароскопия е значително по-бърз и безболезнен за пациента. С развитието на технологиите в 21-ви век, този метод на избор за лечение на повечето гинекологични заболявания при жената.

Как се осъществява?

Лапароскопията се осъществява задължително в болница и под обща анестезия с ендотрахеална интубация. След приспиването на пациента в областта на пъпа се прави малък разрез с размер около 1 см, през който става възможно въвеждането на една специална тръбичка, наречена троакар. През него се въвежда оптичната система с осветителното тяло. Прави се панорамен оглед на органите в малкия таз и коремната кухина. След това се правят най-често още два малки разреза симетрично от двете страни на корема с размери около 0.5 см, през които се въвеждат лапароскопските инструменти, необходими за извършването на оперативната интервенция. Посредством тази оперативна интервенция е възможно манипулирането на всички полови органи, а именно матка, маточни тръби и яйчници. По време на лапароскопията при нужда може да бъде направено друго допълнително изследване – проходимост на маточни тръби. Осъществява се като през маточната шийка се въведе багрило, наречено метиленово синьо. С лапароскопа въведен в коремната кухина става възможно визуализирането и документирането на пропускането или непропускането на багрилото през маточните тръби в коремната кухина. Това изследване е важно особено при жени, които не са осъществили репродуктивните си намерения.

Кога се прилага диагностичната?

 • При стерилитет;
 • За установяване проходимостта на маточните тръби
 • За диагноза на редица състояния като: ендометриоза, миоми, сраствания, вродени аномалии на гениталиите и т.н.

Кога се прилага оперативната?

 • При яйчникови кисти
 • При миоми на матаката
 • При ендометриоза
 • При извънматочна бременност
 • За отстраняване на матаката

Има ли рискове, странични ефекти и усложнения след операцията

Поради естеството на самата процедура, може в много редки случаи да се получи усложнение по време на извършването ѝ.

Какви са предимствата й?

 1. По-кратък болничен престой
 2. По-бързото възстановяване на пациента.
 3. По-малкият травматизъм.
 4. По-малка кръвозагуба.
 5. По-малка честота на постоперативни сраствания.

Какъв е болничният престой?

Минималният болничен престой е 5 дни.

Специалистите в кабинет ГинАрт осъществяват тази безкръвна операция в Клиниката по Обща и Онкологична Гинекология във ВМА, гр. София. Клиниката разполага с най-висок клас модерна лапароскопска апаратура, която позволява видео документирането и архивиране на интервенцията.