Женска консултация по здравна каса

 

Процесът женска консултация стартира с първоначалния момент на регистрация на една бременна жена, преминава през редовни прегледи до момента на раждане, както и продължава 40 дни след раждането.

Как се осъществява женската консултация?

Преди една бременност да се регистрира в Женска консултация е необходимо първо да се установи наличието на жив ембрион разположен в маточната кухина. Едва след това става регистрацията на бременността в Женска консултация. Това обикновенно и според правилата на НЗОК се случва в 8 – 10 гестационна седмица (3 месец).

Женската консултация по НЗОК включва:

 1. Три гинекологични прегледа
 2. Трикратно изследване на кръв и урина
 3. В началото при първия преглед изследване на: кръвна група, хепатит В, СПИН, сифилис.
 4. Двукратно изследване на влагалищен секрет (на първият гинекологиен преглед и в 35-37 гестационна седмица)
 5. Еднократно изследване на цитонамазка
 6. Две ехографии (при жени над 35 години – 3 ехографии)
 7. Ежемесечно проследяване на кръвно налягане, обиколка на корем, височината на „дъното“ на матката, теглото на бременната

Женска консултация в кабинета ГинАрт налага ежемесечни прегледи, които не се покриват изцяло от НЗОК. Регулярното и качествено проследяване на бременността е необходимо, за да може да се следи правилният темп на нарастване на плода и общото състояние на бременната.

Препоръчителни са редица изследвания като:

 • Ранен биохимичен скрининг – извършва се в първият триместър на бременността. Дава информация за риска от редица вродени аномалии на плода като болестта на Даун;
 • Късен биохимичен скрининг – извършва се във вторият триместър. Дава информация за риска от вродени аномалии като дефект на невралната тръба и др;
 • Ранна фетална морфология – ехографско изследване, което се извършва в края на 10 гестационна седмица. Позволява огледа на определени структури от ембриона;
 • Фетална морфология в 18-22 гестационна седмица, при която се прави щателен оглед на всички органи и системи на плода; определя се риска от преклампсия и се измерва дължината на маточната шийка;
 • Късна фетална морфология в 30-32 гестационна седмица.

В тритият триместър (след 30 гестационна седмица) се прави така нареченият Non Stress Test (NST) – това е изследване на детската сърдечна честота за 20 минути чрез специален апарат, наречен детски фетален монитор. Посредтвом това изследване получаваме информация за състоянието на плода в момента на изследването. До 36 гестационна седмица изследването се прави веднъж на две седмици, след което се прави веднъж седмично до раждането. При необходимост може да се прави по-често, което се преценява от лекарят проследяващ бременността.

Проследяването на бременността в Женска консултация е важен момент за нормалното развитие на бременността и профилактирането на евентуални усложнения. Това осигурява раждането на здраво и доносено дете.