Какво представлява?

Високоспециализиран метод на изследване, при който благодарение на оптична система и осветително тяло става възможно оглеждането на маточната кухина. Тя може да бъде диагностична и оперативна взависимост от патологията, засягаща матката. Хистероскопията е минимално инвазивен метод на изследване.

Как се осъществява?

Хистероскопията е минимално инвазивен метод на изследване, който се осъществява задължително с анестезия в Клиниката по Обща и Онкологична Гинекология във ВМА, гр. София. След въвеждането на пациента в анестезия през влагалището в маточната кухина се въвежда хистероскопа. Чрез въвеждането на специален за целта разтвор става възможно разделечаването на предна и задна маточна стена. По този начин е възможно визуализирането на патологините изменения в маточната кухина. Времетраенето и зависи от вида. Има два вида: диагностична и оперативна.

Кога се прилага диагностичната?

При диагностичната хистероскопия се прави само и единствено оглед на маточната кухина при:

  • стерилитет;
  • неправилни маточни кръвотечения;
  • чести спонтанни аборти и др.

Тя е с по-кратка продължителност (около 20 -30 минути).

Кога се прилага оперативната?

При оперативната хистероскопия освен огледа на маточната кухина се осъществява редица оперативни интервенции чрез специализирана апаратура – хистерорезектоскоп. При нея става възможно директно под визуален контрол отстраняването на патологичните изменения. Оперативната е с по-голяма продължителност в сравнение с диагностичната.

Най-често оперативната се използва при:

  • миоми;
  • ендометрилани полипи;
  • за екстракция на вътрематочни спирали, които не могат да бъдат отстранени по друг начин;
  • премахване на сраствания в маточната кухина или други вродени аномалии;
  • за аблация на ендометриума при неправилни маточни кръвотечения.

Какви са противопоказанията?

Основните и абсолютни противопоказания за извършване на тази операция са възпалителните заболявания, засягащи женските гениталии и налична бременност. В тези случаи не може да бъде осъществена тази интервенция.

Какъв е болничният престой на пациента?

Минималният болничен престой е два дни.

Какво да очаквате след такава интервенция?

Най-често след такава интервенция има кървене, което може да продължи от 3 до 7 дни и не е по-обилно от обичайната менструация. Понякога пациентите събщават за дискомфорт в областта на корема, гадене и болки.

Каква и е цената?

Диагностична – 500лв.

Оперативна – 850лв.

Специалистите в ГинАрт осъществяват и двата вида хистероскопии в Клиниката по Обща и Онкологична Гинекология във ВМА, гр. София. Клиниката разполага с най-висок клас хистероскопска апаратура с възможност за видео документиране и архивиране.

Специалист по диагностична и операционна хистероскопия