Прекъсване на бременност при лекар гинеколог

 

Абортът е процес на прекъсване на бременността на бременната жена. Той може да бъде извършен по желание до 12 гестационна седмица или по медицински показания до 22 гестационна седмица.

Причини за прекъсване на бременност

Причините, които могат да доведат до прекъсване на бременност могат да бъдат различни, но най-честите са:

  • нежелана бременност настъпила на ранна възраст
  • установяване на болест, която може да предизвика усложнение у детето
  • жената не желае да отглежда сама детето си
  • раждането на детето ще прекъсне образование, работа или друг вид дейност на бременната
  • жената има семейни проблеми с приятеля/съпруга си
  • причина може да бъде от материално-финансово естество

Решението, което бременната жена може да вземе за прекъсване на бременността е трудно, отговорно и трябва да бъде добре обмислено и споделено с партньора.

Каква е цената за аборт?

При собствено желание от страна на бременната се извършва аборт на цена 400 лв.

Това може да бъде извършено до 12 гестационна седмица.

Какви са методите за прекъсване на нежелана бременност

Първият метод за прекъсване на нежелана бременност, но е нелегализиран у нас е медикаментозен и има ефект само, ако жената е под 8 гестационна седмица. При този метод се приемат лекарства (хапчета за аборт), но е рисков и може да причини странични ефекти, като гадене, повръщане, коремна болка, обилно генитално кървене и висока температура.

При втория метод за прекъсване на нежелана бременност, аборта се извършва до 12 гестационна седмица от специалист. При този метод се вкарва тръба в матката и се издърпва зародиша.

Последния трети метод се прилага по медицинска преценка, ако е възникнало усложнение по време на бременността, като може да бъде извършен до 24 гестационна седмица.

Процесът на прекъсване на нежелана бременност по желание на жената, трябва да бъде добре обмислен, заради сериозните възможности за усложнения.

Възстановителният процес при всяка абортирала жена е различен, но най-често физически това може да отнеме 1 месец, а психически до 6 месеца.