За да се осигури оптимално най-ефективното проследяване на процеса на бременност е необходимо да се провежда редовна женска консултация.

Проследяването на бременността се осъществява с първия преглед и е необходимо да се извършва редовно и правилно, което гарантира ранното и навременно диагностициране на евентуален проблем.

Какво е необходимо за проследяване на бременността:

  • редовни прегледи
  • соматични и лабораторни изследвания

Етапи при следене на бременност

Наблюдението на бременността се осъществява поетапно от добър специалист акушеро-гинеколог.

Първият етап започва с анамнеза, включваща всички рискови фактори на бременната жена-възраст, придружаващи заболявания, усложнения от предишни бременности, вредни навици, професионални и странични вредности, както и определяне на вероятен термин (дата на раждане), вид раждане (секцио или цезарово сечение).

Следващ етап от следене на бременността е измерването на артериалното кръвно налягане и антропометрия, включваща ръст, телесна маса, външна пелвиметрия. Извършва се веднъж в първия триместър от бременността и след това във всеки следващ лунарен месец.

Гинекологичния статус на бременната се установява един път – при първото посещение и втори в четвъртия лунарен месец. По преценка на акушеро-гинеколога се определя друг такъв в по-късен етап.

В петия лунарен месец се следи за сърдечната дейност на плода и два пъти месечно през последните два месеца преди раждането.

През последния месец от бременността всяка седмица се провежда и нон стрес тест на плода, който се извършва с помощта на специализиран акушерски монитор.

Какви прегледи при бременност са необходими?

Профилактичните прегледи на бременни жени е необходимо да се извършват от специалист по акушерство и гинекология. Добрият акушеро-гинеколог проследява от началото на бременността до и след раждането нормалното протичане на процеса.

Редовното проследяване на бременни/родилки е необходимо условие, за да се осигури раждането на здраво и доносено бебе.

Какво включва безплатното проследяване на бременност по Здравната каса:

  • първо посещение при лекар – анамнеза, при която специалиалиста извършва обща оценка на състоянието на бременната за рискови фактори, придружаващи бременността
  • при първата среща на жената с лекар се регистрира бременността и се правят изчисления за термина, когато е приблизителната дата за раждане
  • измерва се артериалното налягане, като част от проследяване на бременността
  • при всяко посещение се иззвършва антометрия от практикуващия лекар, която включва измерване на ръст, тегло и размери на корема на жената
  • определя се гинекологичния статус на бъдещата майка през първото тримесечие
  • акушеро-гинекологът взима секрет от влагалището за микробиологично изследване и цитонамазка
  • безплатно се включва и акушеро ехографско изследване
  • издава се направление от акушеро-гинеколога за изследвания за възможни рискови фактори

Цялостното проследяване на бременността се извършва от доказани специалисти по акушеро гинекология с пакет услуги по НЗОК.

 

Проследяване на бременност при акушер-гинеколог